[sip-comm-dev] SDP a=rtpmap


#1

Hi,

I believe there is an little bug/issue with SDP handling in SC.

All codecs number above 96 should have added mapping in SDP

m=audio 19866 RTP/AVP 3 101

c=IN IP4 10.22.22.125

a=rtpmap:3 GSM/8000

a=rtpmap:101 telephone-event/8000

a=fmtp:101 0-16

Does anyone plan to sort it out. If not I could try to fix that.

regards

Przemyslaw

NextiraOne Polska Sp. z o.o.
z siedziba w Warszawie
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydzial Gospodarczy KRS 0000063801
Prezes Zarzadu: Marek Kobielski,
Czlonkowie Zarzadu: Rafi Kouyoumdjian, Jean-Jacques Francois Berthelon
Kapital Zakladowy: 11 192 000 PLN
NIP: 952-18-51-834

Wiadomosc ta jest przeznaczona wylacznie dla ich odbiorcow i jest poufna. Jesli nie jestescie Panstwo adresatami tej wiadomosci, prosimy o jej usuniecie. Kazde przegladanie, rozpowszechnianie oraz kazde inne uzycie, takze uzycie w zaufany sposob przez osoby inne niz zamierzony odbiorca, jest zakazane.

This e-mail message is intended solely for the addressees and is confidential. If you receive this message in error, please delete it. Any review, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this message by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.