NPE в диалога за избиране на account, през който да се обадя на Google SourceContact


#1

Яни, Еми каза да тествам да имам поне 2 telephony account-а и да
пробвам да се обадя на Google SourceContact с поне 2 номера. След като
избера на кой номер да се обадя на този въпросен Google SourceContact,
би трябвало да ми се появи диалог да избера през кой мой телефони
account да му се обадя. Този диалог не се вижда, но като си
поразмърдам прозорци или мишката, където би трябвало да е този диалог.

java.lang.NullPointerException
  at net.java.sip.communicator.impl.gui.main.call.ChooseCallAccountDialog$1.getListCellRendererComponent(ChooseCallAccountDialog.java:70)
  at com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsComboBoxUI.paintCurrentValue(Unknown
Source)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicComboBoxUI.paint(Unknown Source)
  at com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsComboBoxUI.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.plaf.ComponentUI.update(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paintComponent(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paintChildren(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paintChildren(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paintChildren(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.JLayeredPane.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paintChildren(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(Unknown Source)
  at javax.swing.BufferStrategyPaintManager.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.RepaintManager.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.paint(Unknown Source)
  at java.awt.GraphicsCallback$PaintCallback.run(Unknown Source)
  at sun.awt.SunGraphicsCallback.runOneComponent(Unknown Source)
  at sun.awt.SunGraphicsCallback.runComponents(Unknown Source)
  at java.awt.Container.paint(Unknown Source)
  at java.awt.Window.paint(Unknown Source)
  at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Unknown Source)
  at javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(Unknown Source)
  at javax.swing.RepaintManager.seqPaintDirtyRegions(Unknown Source)
  at javax.swing.SystemEventQueueUtilities$ComponentWorkRequest.run(Unknown
Source)
  at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)